MAGAZİN HABERLERİ

Av. Yusuf Erikel'den Kamuoyu'na açıklama

Av. Yusuf Erikel'den Kamuoyu'na açıklama

Ergenekon Davalarının mağduru ve mazlumu... Ve Ergenekon kahramanı subayların ve sivillerin avukatı olan... Benim de avukatım Sayın Yusuf Erikel'den Kamuoyu'na açıklama...

Kamuoyunun Dikkatine;

Son Günlerde Kendisine Yapılan saygısızca ve eleştiri sınırlarını aşan açıklamalara karşı ...
Kendi özel sisteminde kamuya ulaşma yolunu Teknoloji ile birleştirerek  cevaplayan Müvekkilim Sacit ASLAN hakkında ...hukuksal boyuta taşınmış süreçle alakalı Sayın Kamuoyunun Dikkatine bu açıklamayı sunmak bir zaruret olmuştur.

İyi Bilinmelidir ki .. Bu ülkede herkes bir değerdir. Kimi artı ..kimisi ise eksi değer olarak bilinir. Ne var ki Hakikatleri hakikatiyle Bilen, bu değerin ne olduğuna ve kime ait olduğuna karar verir.

Bu ülkede Değerler ... usuller, esaslar, şanslar ve ameller bağlantılı değerlendirilirse kendi statüsünde pozitif değeri En yüksek memleket evlatlarının başında, Sayın Müvekkilim Sacit ASLAN gelir.

Son Günlerde...

Bu ülkenin sanatsal noktada önemli bir değeri olan... Yaşadığı şartlarda ve imkanlarda ve ortamlarda Namusunu şerefini ve İmanını ve Saffetini korumuş ve ... Sanatçı veya magazin denilen litaratürde şeref kelimesi kullanılacaksa onu hakeden önemli bir şahsiyet olan Müvekkilim Sacit ASLAN hakkında ...  Gereksiz yere ve haksız... ve kendi statü ve altyapısı ve sınırlı bilgisi çerçevesinde  ... cahilce .. eleştiri sınırlarını aşan şahsiyetini incitici uslupla taaruz edilmesi karşısında ....
Her Aklı Başında ve Onur sahibi insan gibi... tamamıyla reel ve hukuk dahilinde özel teknolojik imkanlar aracılığı ile yaptığı savunma üzerine kendisi hakkında suçlamalar ve şikayetler yapılması üzerine...
Bende konunun geldiği noktada Müvekkilim adına bu açıklmayı yapmayı zaruret saydım.

Kamuoyu Bilmelidir ki...
Müvekkilim, hiç kimse hakkında isim vererek dedikodu yapmamış ve iftira atmamış ve ak olan hiç kimseyi karalamamıştır.

Müvekkilim tarz olarak... Olan olayları Toplumun geleceğinin daha bilinçli olması ve geçmişte toplumun kabul etmediği mahiyetteki sanatsal altyapının bu negatif haliyle geleceğe taşınmaması için... insanlarımıza bazı herkesin bildiklerini nakletme mahiyetinde açıklamalar yapmaktadır.

Bu açıklamalar incelendiğinde.. Müvekkilim asla isim vermeden konuları özelde açıklamakta ... ama daha fazla bilinen konuları ise isim çerçevesinde eleştiri olarak ifade etmektedir.

Bu program... belki de “aydınlık sanılan karanlıklara fener tutmak gibi” ulvi bir sonuç ortaya koymaktadır. Ve...
Kimi tarafından örnek alınması tehlikeli bir sonuç doğuracak hayat çizgisi olanların yaşamlarını daha net ortaya koyarak ... Aslında bu şahsiyetlerin “örnek değil ibretlik” olduğunu reel ve olan olaylar bağlamında açıklayan vurgular yapmakta... Yine Müvekkilim bu yayınları ile bir manada da ... Milletin sanatsal kaderini keşmekeşlikten kurtararak hayra çevirecek büyük bir hizmet ifa etmektedir.
Müvekkilimin yaptığı program... nice “Yıldız sanılan, sönmüş mangal kömürlerinin” cemaziyelevvellerini, Nice “Meşhur sanılan kişiliklerin de aslında mechul ve metruk” yani cehalet ürünü olduğunu ve onların aslında yalnız bir gölge olduğunu ortaya koyan ... ansiklopedik derinlikte bir programdır.

Yine Müvekkilmin yaptığı bu Program..
Bir devrin mazide unuttuğu değerlerin bugüne taşınması ve şerefin sadece ekranda ve rolde değil hakikkatte de var olduğunu ortaya koyan ulvi bir çağrışımı ilan eden bir anılar bütünlüğüdür.

Programın Mahiyeti ne kimseyi tehdit eden ne kimseye hakaret eden bir mahiyette olmadığı gibi ... yasalar ve ahlak çerçevesini hep ön planda tutmuş bir deneyim insanının organize ettiği programdır.

Bu program bugün yaşayanlara .. yarın nasıl hatırlanacaklarının en vurucu propagandasını yapmaktadır.
Ve Belki de bu Program ...
En çok seyredilmesi gereken programlardan biridir. Keşke TRT 1 bu programı yayınlasa da herkes idrak etse... aslında kim kim miş... Ve bir zamanlar bu ülkede “zemzem suyu zannedilen nice pis sıvılar” kanalizasyon çukurlarından sessizce toprağa karışmış ... veya da buhar olup leş bir koku gibi atmosfer tabakasında kaybolmuşlardır....
İşte bunların canlı tanığı Müvekkilim  Sacit Aslan belki de en ihtiyaç duyulan programı kendi imkanları ile yapmakta ve Millete önemli bir hizmet vermektedir.

Zira Sacit Aslan adeta Karacahmet Mezarlığı kadar ... eskinin canlı, yeninin ölmüş..., mazinin hareketlisi bugünün donmuş ... eskinin meşhuru, bugünün kokmuş... nice şahsiyetlerinin de yattığı bir hafızanın sahibidir.

Sacit Aslan aslında bu yayınlarda...
“Gad eflaha men Zekkaha .. Vegad Habe men dessaha” ayetinde ifade edilen ...şüphesiz ahlaklı temiz insanlar her halde muhakkak ki rahata ermiştir..  Ama desise ehli, nifakçı,  hokkabaz, mikrop karekterlerin ise sonunda mutlaka iç yüzlerinin ortaya çıkıp rezil olacağı ve  er geç yıkılacaklarının Kurani ifadesini.... Geçmişte bu insanların çoğunun şöhretinde emeği olan Babasının hatıraları ve yine bizzat yaşadığı ortam şahitliğinde millete en reel tefsir ile ortaya koyarak ... bu millein evlatlaına, namuslu olun ahlaklı olun şerefli olun, pis işlere bulaşmayın, hayasızlık yapmayın fikrini en net ortaya koyan bir program yapmaktadır.

Aslında Sacit Aslan bu programda...Türk insanına “Kiramen katibin meleklerinin” varlığını, yani herşeyin bilindiği gibi unutulmadığını ve geride hoş bir seda dışında kalacak her sesin, bugüne bazen çığlık bazen havlama olarak yansıyacağını en net biçimde ifade etmektedir.

O sebeple, hiç kimsenin bu programları birine hakaret veya iftira edildiği basit bir şamata programı gibi göstermemesi... ve Türk yargısını da “kendi zannının zangoçlğunu yapan kurum” durumuna sokmaması gerekir.

Bu bağlamda ;
Müvekkilim Adına ... tüm hukuk bilgim ve deneyimim ile, gerek kendine yapılan ve yapılacak yasa dışı tüm hamlelerin savunmasını üstleneceğimi... Ve gerekse muhattapların yapacakları yasa dışı her hamleyi hukuk ile müdafaa edeceğimi...
Yine hakkında hukuku kullanarak ... ve hukuku, hakikatleri örtmede yorgan zannedenlerin attıkları adımları da hukuk sistemi dahilinde karşılayarak gerekli karşı hamleleri yapacağımı...
Ve...
Milletin geleceğini görmede ışık görevi yapan müvekkilim hakkında tüm hukuk yolları ve sair yasal bağlamda Av. Yusuf ERİKEL ve Hukuk Bürom olarak gerekli tüm adımları attığımızı ve atacağımızı ...

Ve ...
Müvekkilimin ... Bu Milletin erdemlilik üzere sebat etmesi hedefine dayalı ve “Yanıltıcı Sanal ışık yansımalarına” karşı milletin uyanık olmasındaki uyarıları hatırlatan ve ikaz  eden programının arkasında ...  daima Hukuk Desteği olarak da  durduğumuzu kamuoyuna ifade eder...

Kendisine yapılan yasa dışı taarruzlara karşı gerekli tüm müracaatları yasal çerçevede yaptığımızı ve konuya ilgimizi muhattaplara bildirir.

Bu noktada ki açıklamalarımızı Sayın Kamuoyu’nun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

Av. Yusuf ERİKEL
  • Bu Haberi