GÜNCEL HABERLERİ

Meclis’i hızlandırma hamlesi

Meclis’i hızlandırma hamlesi

TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis’te işleyişi hızlandırmak ve Başkan’ın iş yükünü azaltmak için birçok yetkisini TBMM başkanvekilleri, genel sekreter ve diğer sorumlulara devretti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre devir işlemi kulislerde ‘Yıldırım’ın İstanbul’a aday olması halinde TBMM çalışmalarının aksamamasını istediği’ şeklinde yorumlandı.

Milliyet’in ulaştığı bilgi ve belgelere göre TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 26 Kasım 2018’de “TBMM Başkanlığı İdare Teşkilatı İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi”ni imzalayarak yürürlüğe soktu. Yönergenin amacı ve kapsamı “imza yetkilerinin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar” şeklinde anlatıldı. Yıldırım’ın TBMM Başkanı olmasının ardından TBMM bürokrasisini hızlandırmak istediği, Meclis Başkanı’na verilen birçok imza yetkisinin “yük” oluşturduğu tespitini yaptığı öğrenildi. “Yükü azaltın” diyen Yıldırım, birçok imza yetkisini TBMM başkanvekilleri, genel sekreter ve diğer birim sorumlularına aktaracak düzenlemeyi hazırlattı.

ADAYLIK HAZIRLIĞI MI?

Meclis kulislerinde ise Yıldırım’ın bu tavrının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının neredeyse kesinleşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Adaylığı ile birlikte İstanbul’da seçim çalışmaları ve kampanyası yürütecek olan Yıldırım’ın bu yoğunluğu içinde 31 Mart 2019 seçim tarihine kadar Meclis çalışmalarına yeterince vakit ayıramayacağı, bunun TBMM çalışmalarını olumsuz etkilemesini istemediği yorumu yapılıyor. Meclis yetkilileri, “Meclis bürokrasisini hızlandırmak, başkanın yükünü azaltmak kadar, yerel seçimlere dönük bir hamle olarak görülebilir. Meclis bürokrasisi seçime kadar işleri aksamadan yürütebilecek. Yeni yönergeyle, başkan bir haftada, bir günde atacağı imzadan daha az imza atacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

25 VE 27. MADDELERE DAYANDIRILDI

Devir yönergesi TBMM İdari Teşkilatı Kanunu’nun 25 ve 27. dayandırıldı.

İşte o maddeler:

MADDE 25:
Bu Kanunla, TBMM Başkanına İdari Teşkilatla ilgili verilen yetkiler, sınırları açıkça belirtilmek kaydıyla TBMM Başkanı tarafından Genel Sekretere devredilebilir. İdari Teşkilatın her kademedeki yöneticisi, yetkilerinin bir kısmını alt kademelere devredebilir.

MADDE 27: Başkanlık Divanı ve TBMM Başkanlığı; İdari Teşkilatın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir. Bu madde uyarınca çıkarılacak yönetmeliklerden Başkanlık Divanınca uygun görülenler Resmî Gazetede veya uygun araçlarla yayımlanır.

KİM, NEDEN SORUMLU OLACAK?

Yönergede Meclis Başkanı’nın imzalayacağı ve onaylayacağı yazılar, “cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara, siyasi partilere, yargı organları, Genel Kurul’a sunulacaklar, yasama görev ve yetkisiyle ilgili yazılar” olarak sıralandı.

Milletvekillerinin yurt içi geçici görevlendirmelerine ilişkin yazılar TBMM başkanvekillerine devredildi.

TBMM idare amirlerine ise sorumlu oldukları alanlara ilişkin yazılar için imza yetkisi verildi.

Başkanın imzalaması gerektiği halde yetki devri yapılmak suretiyle genel sekreterin imzalayacağı veya onaylayacağı yazılar şöyle sıralandı: “Milletvekilleri ile personelin emeklilik onayları. Milletvekillerinin tedavi amacıyla yurt dışına gönderilmelerine ilişkin onaylar. Personelin eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmelerine ilişkin onaylar. Personelin yurt içi geçici görevlendirilmelerine ilişkin onaylar. Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması ve bu personele teşvik ikramiyesi ödenmesine dair onaylar. İdari Teşkilata ya da İdari Teşkilattan naklen atanacak ve görevlendirilecek personele ait muvafakat talep yazıları. TBMM Başkanlığı Bütçesinin ve Yatırım Programının uygulanması ile ilgili iş ve işlemler. Üst düzey personelin izin ve görevlendirme onayları. Kadro karşılığı sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi. Personele nakdi giyim yardımı yapılmasına dair onaylar. Yıllık Eğitim Planının onaylanması. Genel Sekreterin yurt içi geçici görev onayları.”
  • Bu Haberi