BORSADAN ZENGİN OLAN PATRONUN GÖZÜ HALA KÜÇÜK YATIRIMCININ CEBİNDE!

Senkron Güvenlik’in bedelli hesabı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) döndü... Elindeki hisselerin yüzde 90’ını sattıktan sonra şirketi zarara sokan patron, karar değiştirdi.

5686 okunma

Yıllardır borsada uygulanan küçük yatırımcıları avlama taktiği: Önce elindeki hisselerin önemli bir kısmını borsada yüksek fiyattan sat, ardından bedelli sermaye artırımı yaparak, zaten mağdur olmuş yatırımcılardan bir miktar daha para topla; zaman içerisinde de bu paraları buharlaştır, kaybet!

Senkron Güvenlik Hizmetleri (#SNKRN) halka açıldığı günden bu yana ismi borsa kulislerinde manipülatörle anılan bir şirket. Yapılan işlemlerden dolayı SPK’nın çeşitli cezalar getirdiği de biliniyor. Senkron Güvenlik hisseleri manipülatör Bahadır Karlıdağ, İzmirli Serkan Korkmaz ve Koca Kafa Erkan olarak tanınan Erkan Özcan ismiyle anılan bir şirket olarak biliniyor borsa çevrelerinde. 2018 yılında bedelli sermaye artırımı yapan Senkron Güvenlik, benzer bir hamleyi 2019 yılında da gerçekleştirme kararı aldı.

ŞİRKETİN YÜZDE 90’I HALKA AÇIK

Bu arada, şirketin yüzde 90’ının halka açık olduğunu unutmayalım. Yani patron şirketin yüzde 90’ını borsada satmış, yeni ortaklar edinmiş, bu ortaklarından her sene ‘biraz daha şirkete destek olun’ diye para istiyor. 2018 yılında 1 milyon lira gibi küçük bir bedelli sermaye artırımı yapıp SPK’dan onay alan Senkron Güvenlik bu sefer çıtayı yükseltti: Yüzde 200 bedelli! Bu karar sonrasında hisseler 1 liradan 7 lira sınırına kadar fırladı. Şirketin bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararına göre 7 milyon 750 bin lira olan mevcut sermaye yüzde 200 oranında artırılarak 23 milyon 250 bin liraya çıkartılacaktı. SPK bu talebi kabul etmedi.

Bugünkü tabloda, şirketin ödenmiş sermayesi 7 milyon 750 bin lira   gözüküyor ama özsermayesi 255 bin lira gerilemiş. Yıllar içerisinde şirket sürekli zarar ederek özsermayesini tüketmiş. Halbuki; halka arzdan gelen paralar, yapılan bedelli sermaye artırımı şirketi daha da büyütüp çok daha iyi bir noktaya getirmeliydi!

DAHA ÖNCEDEN GELEN KAYNAKLAR NEREYE GİTTİ?

Öte yandan şirket ortakları da ellerindeki hisselerin önemli bir kısmını borsada satmış, borsadan uzaklaşmış! Sonra da yüzde 200 bedelli yapıp yeni kaynak arayışlarına girmişler! "Halka arzın, satılan hisselerin parası nerede?" diye sormaz mı yatırımcı? Eski borsacılar sorar ama yeni gelenler belli ki bu sorunun cevabını çok fazla merak etmiyor!

SPK VETO EDİNCE TAHSİSLİYE DÖNÜYOR!

Senkron'un bedelli ısrarına dönersek, SPK’nın veto kararı sonrası şirket yönetimi bu sefer "tahsisli sermaye artırımı yapacağız" diye ısrarını sürdürüyor. Yani patron yüzde 90’ını borsada sattıktan sonra yüzde 200 bedelli kararı SPK’dan veto yiyince, ‘şirketin içerisine bir miktar para koyacağım’ diye ortaya çıkıyor.

Bülent Çobanoğlu, bir kısmını şirketten alacaklarına mahsuben bir kısmını da cebinden koymak kaydıyla çıkarılmış sermayesini, 7.750.000.- TL'den 3.750.000.- TL toplam bedelle artırmak istiyor.

SPK TAHSİSLİYİ KABUL EDİYOR, PATRON YAN ÇİZİYOR!

SPK bu sefer onay veriyor! Ama, Bülent Çobanoğlu’na da şu şartları yerine getirmesi talimatı veriyor:

“Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

- Bülent ÇOBANOĞLU tarafından verilen taahhüt çerçevesinde, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK’ya bilgi verilmesine,

- Bülent ÇOBANOĞLU tarafından verilen taahhüt çerçevesinde, ihraç edilecek payların MKK nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı, Borsa dışında satma, devretme durumunda payları satın alanlara/devralanlara payların 2 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağına ilişkin olarak bildirimde bulunulması gerektiği hususunda Şirket’e bilgi verilmesine, karar verilmiştir.”

SPK HESAPLARDAKİ KALEM OYUNUNU DA ORTAYA ÇIKARIYOR

Farklı bir fiyat tespit edilecek, hisseler 2 yıl borsada satılmayacak. SPK’nın kararı Bülent Çobanoğlu’nun işine gelmiyor. Ayrıca Bülent Çobanoğlu’nun şirketten alacağı 1 milyon 150 bin lira değil, 627 bin liraymış! Bu hesapta da bir kalem oyunu yapıldığını SPK ortaya çıkarıyor.

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE ARZ EDİYORUZ

Kararı memnuniyetle karşılamayan Çobanoğlu, sermaye artırım kararını erteliyor. Bugün KAP’a da şöyle bir açıklama yapıyor:

“Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 7.750.000.- TL'den 3.750.000.- TL toplam bedel üzerinden hesaplanacak nominal pay tutarında artırılması amacıyla başlatılan ve 13.04.2020 tarihli KAP bildirimi ile ertelendiği açıklanan Tahsisli Sermaye Artırımı sürecinde; 2.600.000 TL'si nakden, 1.150.000 TL'si Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na nakit karşılığı borçlarından karşılanmak sureti ile yeniden pay ihraç belgesi düzenlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştı.

İlgili başvurunun Kurulca incelenmesi sonucu Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na olan nakit karşılığı borçlarından 627.000  TL'nın kabul edilmesi nedeniyle Şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tahsisli sermaye artırım hesabında mevcut 2.613.000 TL bloke tutara yukarıda kabul edildiği belirtilen 627.000 TL mahsup tutarının ilavesiyle bulunan 3.240.000 TL toplam tutar üzerinden tahsisli sermaye artırım işlemlerinin sonuçlandırılması için mevcut başvurumuz güncellenerek 09.10.2020 tarihi itibariyle Kurula yeniden iletilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.”

Borsagundem.com'da Senkron Güvenlik’de yaşanan bedelli sermaye artırım sürecini yatırımcıların dikkatine arz etti.

Kaynak: borsagundem.com