En büyük endişe aileye bulaştırma!

Corona virüse karşı cansiperane mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik anket yapıldı. Ankete katılan sağlıkçılar, en büyük endişelerinin hastalığı yakınlarına bulaştırmak olduğunu söyledi.

587 okunma

Milliyet Gazetesi'nden Aykut Yılmaz'ın haberine göre Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını süresince yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunları tanımlamak, anksiyete ya da korku nedenlerini belirlemek için online anket gerçekleştirdi. Bin 68 sağlık çalışanının katıldığı ankette, “Pandemi sürecinde başlanmış anksiyete ve depresyon tedaviniz var mı?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 90,4’ü bu soruya 'Hayır' yanıtını verirken, yüzde 6,6’sı ise antidepresana başladığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 30,2’si stresini artıran en önemli faktör olarak hastaların bilinçsiz olmasını gösterdi. Bunu yüzde 28,6 ile başvuran hastanın Kovid-19 pozitif olup olmadığını bilmemek izledi.

Ölüm korkusu, şiddet

“Salgın dönemindeki en büyük endişeniz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 94,1’i, aile ve sevdiklerine hastalık bulaştırma endişesini dile getirirken, bunu yüzde 49,1 ile ölüm korkusu takip etti. Yüzde 40’ı da şiddete uğrama endişesi taşıdığını belirtti.

“Salgın sürecinde toplumdan dışlanmışlık hissettiniz mi ya da dışlayıcı hareketlere maruz
kaldınız mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 60,7’si 'Hayır' yanıtını verirken, yüzde 22,3’ü toplumdan dışlandığını, yüzde 17’si ise daha fazla sevgi, saygı ve ilgi gördüğünü ifade etti.

Tolerans azalmadı

“Pandemi sürecinde başlanmış anksiyete ve depresyon tedaviniz var mı?” sorusuna 'Hayır' diyen katılımcıların oranı yüzde 90,4 olurken, yüzde 6,6’sı ise antidepresana başladığını belirtti. Antidepresana başlayanların yüzde 4,2’i bu kararı kendi başına aldığını, yüzde 2,4’ü ise psikiyatri uzmanıyla görüştükten sonra başladığını söyledi.

“Çevrenize ya da sevdiklerinize karşı toleransınızın azaldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna da, katılımcıların 39,9’u 'Bazen', yüzde 24’ü 'Nadiren', yüzde 23’ü 'Sıklıkla', yüzde 3,6’sı ise, 'Her zaman' yanıtını verdi.

Sevdiklerine karşı toleransın hiçbir zaman azalmadığını belirtenlerin oranı yüzde 9,6 olarak kayıtlara geçti. Hastalar ya da hasta yakınlarına karşı toleransın azalıp azalmadığı yönündeki soruyu ise, katılımcıların yüzde 36,9’u 'Bazen', yüzde 30,2’si 'Sıklıkla', yüzde 19,7’si 'Nadiren', yüzde 5,1’i 'Hemen hemen her zaman' ve yüzde 8,1’i, 'Hiçbir zaman' diye yanıtladı.

Bilinçsizlik de stresi artırıyor

Ankete katılanların yüzde 30,2’si stresini artıran en önemli faktör olarak hastaların bilinçsiz olmasını gösterdi. Bunu yüzde 28,6 ile başvuran hastanın Kovid-19 pozitif olup olmadığını bilmemek izledi.

Üçüncü sırada yüzde 19,2 ile kişisel koruyucu donanım eksikliği geldi. Katılımcıların yüzde 10,8’i salgının dalgalar halinde dönemsel olarak tekrarlayacağı düşüncesini stresini artıran faktör olarak gösterdi.

Aileler tedirgin

“Ailenizin size yönelik tepkilerinde değişiklikler gözlediniz mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 53,2’si, 'Evet. Benim için daha tedirginler' yanıtı verirken, yüzde 23,4’ü değişiklik olmadığını belirtti. Yüzde 21,4’ü ise tepkilerin daha olumlu ve destekleyici yönde olduğunu kaydetti. Yüzde 2’si ise ailelerinin tepkisinin dışlayıcı ve damgalayıcı yönde olduğunu ifade etti.