İş arayana ‘Yardım’ gençlere 'İş harçlığı'!

“Yardıma ihtiyacı olan” kesimlerin yanı sıra çalışanlar, işsizler ve gençlere de istihdam destekleri veriliyor. Çalışanlara AGİ desteği ve işsizlere işsizlik ödeneğinin yanı sıra genç istihdam eden patronlara da destek var.

156 okunma

Milliyet Gazetesi'nden Mithat Yurdakul'un haberine göre işini kaybedenler, kendi maaşlarından kesilen fon üzerinden geçici aylık alıyor. İşsizlik sigortasından yararlanmak için şu şartlar aranıyor.

- İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek

120 güne dikkat...

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak üzere son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

- Fesih tarihini izleyen günden başlayarak 30 gün içinde şahsen veya elektronikortamda (www.iskur.gov.tr) İŞKUR’a başvurarak (mücbir nedenler dışında başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülür) yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmiş olmak.

Ne kadar ödeniyor?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.

Bu kapsamda işsiz kalanlar gelirlerine göre 2019 yılı için bin 23 ila 2 bin 46 arasında işsizlik maaşı alıyor.

İşçinin hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Ödeneğin süresi

600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere (6 ay),  900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 8 ay, bin 80 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 10 ay işsizlik maaşı ödeniyor.

Patrona istihdam desteği

Özellikle genç işsizliğini engellemek için özel sektöre yönelik bir dizi destek bulunuyor. Bu kapsamda 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay boyunca prim desteği veriliyor. Bu destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.

Meslek kursları var

İşsizlere meslek edindirerek iş bulmalarını sağlayan kurslar da bulunuyor. Bu kapsamda açılan mesleki eğitim kursları, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor.