Konkordato fırsatçısı ‘denetim’ kıskacında!..

İflas ertelemedeki suiistimallere karşı İcra İflas Kanunu hükümleri revize edildi. ‘Güvence veren denetim raporu’ zorunluluğunun yanı sıra, raporu verecek denetim kuruluşları daraltılacak. Uyanık patronlar mahkeme kararıyla borcunu donduramayacak.

Konkordato fırsatçısı ‘denetim’ kıskacında!..
255 okunma
Yeni Asır Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Hükümet, iflas ertelemenin yerine getirilen konkordato sisteminde yaşanan suiistimallere karşı önemli bir adım attı. İcra İflas Kanunu'nun konkordatoya ilişkin hükümleri revize edildi. Konkordato talebinde 'güvence veren denetim raporu' zorunluluğu getirildi.

Konkordato raporunu verecek denetim kuruluşları daraltılacak.

Konkordato komiserleri beşten fazla dosyaya bakamayacak.

Yeni uygulama ile uyanık patronlar mahkemeden karar aldırıp borcunu donduramayacak

RAPORDA DEĞİŞİKLİK

Mart ayında yürürlüğe giren konkordato sistemine ilişkin tartışma konusu olan hükümlerde değişikliğe gidildi. Borçlunun konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik düzenleme yapılarak, eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz raporu 'güvence veren denetim raporu' olarak değiştirildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun yetkilendirdiği denetim kuruluşunca hazırlanan, konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak.

KOMİSERİN SEÇİMİ

Kanunda, konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilecek. Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığınca izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması gerekecek.

BEŞTEN FAZLA DOSYA YOK

Bir kişi eş zamanlı olarak 5'ten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.