Tümöre nokta atışı!

Yeni teknoloji sayesinde, kanserli dokuya daha yüksek doz radyasyon verilerek radyoterapinin tümörü daha kısa sürede ve daha etkili şekilde yok etmesi sağlanıyor.

536 okunma

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre kanserin medikal tedavisinde genetik değişimi hedefleyen akıllı ilaçlarla tedavi başarısı artarken, görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler radyoterapide de tümör odaklı yaklaşımları neredeyse mükemmelleştirdi. Son yıllarda uygulanmaya başlayan yeni radyoterapi teknolojisi sayesinde prostat, pankreas, karaciğer tümörleri ile tedavi sonrası tekrarlayan lenf bezlerinin tedavisinde hastalıklı dokuya milimetrik atışlar yapılabildiğini söyleyen Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Önal “MR ile radyasyon tedavisinin birleştirildiği, Manyetik Rezonans Radyasyon Tedavisi ile hareketli organlarda radyoterapi yapmaya imkân sağlayan tümöre daha yüksek doz radyasyon vermek mümkün hâle geldi. Böylece hem radyoterapinin tümörü yok etme etkisi arttı hem de tedavi süresi kısaldı” dedi.

YOĞUN RADYASYON VERİLEBİLİYOR

Hastalıklı organların yanında sağlıklı dokuların da hasar görme riski yüzünden hastaların kanser tedavisinin en etkili yöntemlerinden biri olan radyoterapiden çekindiklerini anlatan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Önal “Ancak son yıllarda geliştirilen teknolojiler sayesinde her geçen gün daha hassas tedavi yapmak mümkün oluyor. Bu alandaki en son radyolojik gelişme dünyada Ağustos 2018’den itibaren resmen uygulanmaya başlanan 1.5 Tesla MR-LİNAK (Manyetik Rezonans Radyasyon Tedavisi) teknolojisi, radyoterapi alanında birçok ilki barındırıyor. Son derece hassas görüntüleme yapabilen cihaz, tümörü ve çevresindeki sağlıklı dokuyu net olarak görerek tedavi ediyor. Hedef noktasal olarak belirlenebildiği için daha yüksek dozda ışın gönderilebiliyor. Tedavi sırasında tümör hareketlerine bağlı oluşabilecek sıkıntılar artık yaşanmıyor.

DAHA KALİTELİ GÖRÜNTÜ

Özellikle hareket hâlinde olan organlarda mesela akciğer kanserlerinde göğüs kafesi nefes alıp vermekle hareketlendiği için diğer cihazlarla verilen radyasyonun tam tümöre isabet etmesi mümkün olamayabiliyor. Böylece sağlıklı hücreler de zarar görüyor. Hâlbuki MR Linak daha kaliteli ve detaylı görüntüleme yapabildiği için sadece tümöre isabet ediyor. Böylece hastanın iyileşme süreci hızlanıyor ve radyasyondan etkilenme derecesi azalıyor” diye konuştu.

SEANS SÜRESİ KISALIYOR

Yeni teknolojilerle radyoterapi seanslarının 1-5 gün arasında kısalacağını belirten Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise ayrıca cihazın MR görüntüleme özelliği sayesinde hastanın anatomisindeki günlük değişimleri kolaylıkla izleyebildiklerini, çekim esnasında yeniden doz dağılımı planlaması yapılabileceğinin altını çizdi.