Yoksula 4 bin 368 TL!..

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca sigorta prim teşviki verilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak tarihi itibarıyla resmen başlayacak.

531 okunma
Takvim'in haberine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, İŞKUR'a kayıtlı 18-55 yaş arasındaki işsizlerin özel işverenlerce istihdam edilmesi halinde, bu vatandaşların işveren sigorta primi 1 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanacak.

Bakanlıkça yapılan incelemelere göre, yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan, çalışabilir durumda 157 bin yoksul bulunuyor. İşverenler için başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu kişiler oluşturacak.

Bakanlık, sigorta primlerinin, işveren hisselerine ait tutarını karşılayacak. Bu kapsamda teşvik miktarının bir kişi için aylık 364 lira düzeyinde olması planlanıyor. Ayrıca sigortalının destek kapsamında çalışmaya başladığı işyerinden 1 yıl dolmadan ayrılması durumunda da işyeri destekten yararlanabilecek.