GÜNCEL HABERLERİ

Gençlere 8 bin 402 lira!

Gençlere 8 bin 402 lira!

İş kurmak isteyen gençlerin bir yıllık sigorta primlerini devlet ödeyecek. Ayrıca vergi desteği de var. SGK genelge yayımlayarak bu teşviklerden yararlanma şartlarını açıkladı.

Yeni Asır Gazetesi'nden Faruk Erdem'in yazısı...

Ekonomik hayatın canlanması ve girişimciliğin artması için devletin teşvikleri artıyor. Son olarak 7143 sayılı Torba Kanun ile gençler için çok önemli teşvik uygulamaları hayata geçirildi.

Bu yasayla ilgili Sosyal Kurumu da bir genelge yayımlayarak detayları açıkladı. Buna göre iş kuran 18-29 yaş arası gençlerin tüm Bağ-Kur primlerini devlet karşılıyor. Bu da yıllık 8 bin 402 liralık destek anlamına geliyor.

Ayrıca 3 yıllık vergi muafiyeti de bulunuyor. SGK'nın genelgesinde teşvik uygulaması örneklerle anlatıldı.

Kimleri kapsayacak?

Genç girişimcilerde mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlar teşvikten yararlanacak. 4B'li yani Bağ- Kur'lu sayılan girişimci gençler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılacak.

Teşvik için hangi şartlar gerekiyor?

1- İşe başlama bildiriminin kanuni süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle teşvikten yararlanılacak.
Örnek: 01/07/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)'nın, Kuruma bildirimi vergi dairesince 5 ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 01/07/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.

2- Teşvikten yararlanacak gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanabiliyor. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor.
Örnek: Sigortalı (D), 01/07/2018 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Sigortalı (D)'nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, prim teşvikinden faydalanması mümkün olmayacaktır.

Örnek: 03/5/2003 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan sigortalı (S), 01/7/2018 tarihinde vefat etmiş olup faaliyeti sigortalı (S)'nin 20 yaşındaki oğlu (R) devralmıştır.
Büfe işletmeciliğini devralan sigortalı (R) teşvike ilişkin diğer şartları da taşımaktadır. Buna göre, sigortalı (R), faaliyetinin başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca prim teşvikinden yararlanacaktır.

5- Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.


3 YIL VERGİ MUAFİYETİ VAR

29 yaşını doldurmamış, ilk defa işletme açacak olan yeni girişimciler için prim desteğinin dışında 3 yıllık vergi muafiyeti de var. Bu kapsamda gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemeyecek.

NASIL HESAPLANIYOR?

Asgari ücret..................... 2.029.5 TL
Sigorta primi ( % 34.5)..... 700.18 TL
Yıllık prim....................... 8.402,16 TL
​Devlet desteği................ 8.402,16 TL


Faruk ERDEM / Yeni Asır GAZETESİ
  • Bu Haberi