Ankara Palas Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi görüşmelerini yaptığı, Cumhuriyet Baloları ile ünlü Ankara Palas ve üzerinde bulunduğu arazi, Dışişleri Bakanlığı’nın işletmesinden alınarak Milli Saraylar İdaresi’ne verildi. Böylece Ankara Palas’ın binası Cumhurbaşkanlığı’na devredilmiş oldu.

Ankara Palas Cumhurbaşkanlığına bağlandı
160 okunma
Milliyet Gazetesi'nden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre 1927’de hizmete açıldığında Atatürk’ün “Doğudan batıya açılan pencere” olarak nitelediği tarihi Ankara Palas, dün yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.

Atatürk’ün, ölümüne kadar resmi görüşmelerini yürüttüğü, Cumhuriyet balolarıyla ünlü Ankara Palas ve üzerinde bulunduğu arazi, Dışişleri Bakanlığı’nın işletmesinden alınarak Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi’ne verildi.

1983’ten beri devlet konukevi olarak kullanılan bina, bundan böyle Milli Saraylar İdaresi’nin görev ve hizmetleri kapsamında kullanılacak. Odalarında pek çok kral, kraliçe, cumhurbaşkanları ağırlamış olan Ankara Palas’ın salonlarında Atatürk, ünlü Cumhuriyet Baloları’nı düzenletmişti. Cumhuriyet’in ilk dönemi mimarisinin tipik örneklerinden biri olan Ankara Palas, 1983 yılından beri Dışişleri Bakanlığı’na bağlı devlet konukevi olarak hizmet veriyordu.

MERKEZ İSTANBUL

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş ile birlikte kurulan; saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalarla bunlara bağlı taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının bağlandığı Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi’nin kuruluş kararnamesinde 1.5 ay sonra değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, Milli Saraylar İdaresi’nin merkezi İstanbul olacak.

Kuruluş kararnamesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınarak Milli Saraylar İdaresi’ne bağlanan 1. TBMM binası, yeni kararname ile Milli Saraylar İdaresi’nin görev alanından çıkarıldı. 1983’ten bu yana devlet konukevi olarak hizmet veren Ankara Palas ise Dışişleri Bakanlığı bünyesinden alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi’ne bağlandı. Böylelikle dün itibarıyla Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesi kapatıldı.

Ankara Palas binası ve üzerinde bulunduğu taşınmaz ise Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın görev ve hizmetleri kapsamında kullanılmak üzere başkanlığa tahsis edildi. Ankara Palas Devlet Konukevi işletmesine ait her türlü borç ve alacaklar Dışişleri Bakanlığı’na bırakıldı.

BİLİM VE DEĞERLENDİRME KURULU

Milli Saraylar İdaresi, bünyesindeki saray, köşk, kasır ve tarihi fabrikalardaki kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarının kamu kurumuna bağlı iktisadi işletme statüsünde veya kuracağı, ortak olacağı ya da devralacağı şirket eliyle sevk ve idaresini yapacak. Yani artık müzelerde, saraylarda özel işletmelere ihale usulüyle işletme devri kapanmış olacak. Başkanlık, cumhurbaşkanının onayıyla döner sermaye işletmesi veya şirket kurabilecek ya da kurulmuş şirketlere ortak olabilecek yahut onları devralabilecek. Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu kurulacak. Saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikalarla tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım ve onarımı, restorasyonu ve koruma hizmetlerinin bilimsel açıdan değerlendirmesini bu kurul yapacak. Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanlığı, başkanlık bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yaparken artık üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak zorunda olmayacak. Başkanlığın 2018 yılı mali harcamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanlığı’nın 2018 yılı bütçesiyle karşılanacak.