Berat Albayrak 2019 bütçesini açıkladı

2019 yılı bütçesini Genel Kurul'a sunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasımdan sonra Aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacaklarını söyledi.

264 okunma
İHA'nın haberine göre 2019 yılı bütçesini Genel Kurul'a sunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasımdan sonra Aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacaklarını söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin kamu borç yükünün tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

- 2017 yılından küresel ekonomi üretim yatırım ve uluslararası ticarette güçlü bir performans gerçekleştirmiştir. Ekonomiyi canlandırmaya yönelik mali tedbirlerle 2017'de güçlü bir büyüme performansı elde ettik.

- Türkiye 2018'de de güçlü büyüme seyrini sürdürmüştür.

- Finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirler alındı. Sıkı para ve maliye politikasıyla ekonomide dengelenme politikası sürdürülecek. Dengelenme süreci enflasyon göstergelerinde de etkisini gösterdi.

- Son dönemde düşen petrol fiyatları petrol ihracatçılarını olumsuz etkileyecektir.

G-20'DE EN HIZLI BÜYÜME

- Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin hız kesmesi beklenmektedir.

YEP'TEKİ HEDEFLERİMİZİ YAKALAYACAĞIZ

- Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetti. Kasım ayından sonra Aralık ayında da devam edecek KDV indirimlerinin ve enerji fiyatlarında zam yapılmayacağı etkisiyle enflasyonla mücadelede güçlü bir yapı yakalayacağımıza inanıyoruz. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

- Ekonomideki dengelenme olumlu seyretmekte. 2017 yılında 157 milyar dolara yükselen ihracatımız, bu artışı sürdürerek kasım ayında en yüksek değere ulaşmıştır ve yıl sonunda 170 milyar dolar hedefini yakalayacaktır.

TURİZM BAŞARISI CARİ AÇIĞI DÜŞÜRDÜ

- Turizmde yaşanan toparlanma cari açığın düşmesinde etkili olmuştur. Aryan turist sayısına bağlı olarak turizm gelirlerimizde önemli artışlar yaşanmıştır. Yıllık bazda 38,9 milyon kişiyle rekor seviyeye ulaşmıştır. 2018 yılı mayıs ayı itibari ile cari dengelenmede çok iyi bir iyileşme görüyoruz. Ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi göreceğiz.

- Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı bankacılık sektörü sağlıklı ve güçlü yapısını korumuştur. Bankaların mali yapıları ve aktif kaliteleri yakından izlenmekte ve sektörün mali yapısını güçlendirecek bir politika seti uygulanmaktadır.

- Küresel ekonomide riskler ve yavaşlayan büyüme ortamı göz önünde alındığında Türkiye ekonomisinin sermaye akımı ve jeopololitik risklere karşı zayıf kalmasının önüne geçilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

- Kamu maliyesinde 2002 yılından bu yana yaptığımız reformlar sayesinde bütçe açıklarını ve borç stoklarını çok düşük seviyelere indirdik. Kamu borç yükümüzde tarihin en düşük seviyelerindedir. 2002 yılında yüzde 72,1 olan kamu borç stogunun milli gelire oranı 2017 yılında yüzde 28,3 olmuştur.

- 2018 yılında bütçe açığının 72.1 milyar TL, 2019'da bütçe açığının 80.6 milyar TL olmasını bekliyoruz. Personel giderleri yüzde 35 artacak.

- Yeni ekonomi programında mali disiplin ekonomi politikasının temel çipası olarak başta tasarruflar olmak üzere uygulamaya konulacak. Yapısal tedbirlere merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt dışı hasılaya oranını program boyunca yüzde 2'nin altında tutacağız.

Bu çerçevede 2017 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranını 2018 yılında 1,9 ve 2019 yılında ise yüzde 1,8 olarak öngörüyoruz.

Buna bağlı olarak, 2017'de yüzde 1,8 olan genel devlet açığının 2018 yılında yüzde 2,4 ve 2019 yılında yüzde 1,6 olmasını hedefledik.

EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 36,5'LİK ARTIŞ

-Enflasyon farkı (emekli ve memur zamları) dahil zamlarla emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle yüzde 36,5 oranında artış yaşamıştır.

2019 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesidir.

Tasarruflar sayesinde kamu kaynaklarının verimsizliğinin önüne geçilirken, işçimizin memurumuzun haklarını koruduk. Yaşlılara, çocuklara, kadınlara desteklerimizi artırarak sürdürdük.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

- Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısı 7 milyon kişiye, fon tutarı 87 milyar TL'ye yaklaştı.

- 2019'da bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira, reel kesim destekleri için 32,8 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

- Kısa süre içinde altına dayalı tahvil ihracatı olacak.