Kibar Holding'den basın açıklaması

Kibar Holding'den haklarında yayınlanan habere dair basın açıklaması.

Değerli Basın Mensubu,

17 Şubat 2021 tarihinde bazı yayın organlarında yer alan ve ANKA HABER AJANSI çıkışlı bandrol basım faaliyetlerine ilişkin haberlere dair kamuoyuna açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

Söz konusu haberlerde yanlış beyan ve iddialara yer verilmiş; gerekli araştırma yapılmadan şirketimiz Kibar Holding A.Ş.’nin de adı geçirilmiştir.

Kibar Holding, Sicpa Assan Ürün Güvenliği Sanayi ve Tic. A.Ş. ile olan hissedarlığını, şirketteki tüm hisselerini devrederek 29.02.2016 tarihinde sona erdirmiştir. Devir akabinde şirket unvanını 17.03.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilen unvan değişikliği ile Sicpa Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Tic. A.Ş. yapmıştır. Sicpa Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Tic. A.Ş’nin, şirketimizle bir hissedarlığı veya ticari ilişkisi kalmamıştır. Sicpa Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Tic. A.Ş., Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 Tuzla/İstanbul adresindeki Assan Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. unvanlı grup şirketimizin sahibi olduğu taşınmazın belirli bir bölümünde kiracı olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kiracı, 01.02.2021 tarihinde, bahsi geçen kira sözleşmesini feshettiğini ve 01.10.2021 tarihinde ilgili taşınmazı tahliye edeceğini tarafımıza bildirmiştir.

Haberlerde adı geçen DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş. ve şubeleri ile Kibar Holding ve grup şirketleri arasında herhangi bir ticari ilişki ya da kira ilişkisi bulunmamaktadır.

Dns İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.’nin açık adres bilgisine rağmen, adres içeriğinde “Kibar Group Holding Binası” ifadesinin yazılmasında şirketimizin de bilgisi ve muvafakati bulunmamakta olup, bu konuda ilgili firmaya karşı gerekli hukuki aksiyonlar alınacaktır. 

Söz konusu haberlerde yanlış beyan ve iddialara yer verildiği; gerçeğe aykırı yayın yapıldığı aşikârdır. Kibar Holding konu ile ilgili tüm yasal haklarını koruyacağını kamuoyuna açıkça beyan eder.

Kibar Holding Kurumsal İletişim

Konular Kibar Holding