Skandal talep geri tepti!

Danıştay, “TSK’da başörtüsü serbestliği bitsin” talebini reddetti.

Skandal talep geri tepti!
117 okunma
Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre Danıştay 2. Dairesi, TSK’da başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini 1’e karşı 4 üyenin oyuyla reddetti. Daire, iptal istemine ilişkin kararını ise önümüzdeki günlerde verecek.

Millî Savunma Bakanlığınca 2017’de TSK Kıyafet Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle kadın personelin başörtü takabilmesine imkân tanınmıştı. Ancak Halkın Kurtuluş Partisi (HKP),söz konusu düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açmış, aynı zamanda düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını da talep etmişti. Bunun üzerine Daire ilk olarak yürütmeye durdurma talebini inceledi. Müzakereler sonucunda düzenlenenin yürütmesinin durdurulması talebi 1’e karşı 4 üyenin oyu ile reddedildi.

Kararda, “Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda ilgili maddede yer alan telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması talebinin reddine oy çokluğu ile karar verildi” tespitleri yer aldı. Daire’nin iptal talebine ilişkin esas kararını ise önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Daire daha sonra iptal talebine dair Millî Savunma Bakanlığı ve Danıştay Başsavcılığı’ndan görüş istedi. Millî Savunma Bakanlığı tarafından Daire’ye gönderilen savunmada özetle; düzenlemenin dini inanç ve ibadet hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi hâlinde belirli şekil ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanındığı belirtildi. Danıştay savcısının tepki çeken mütalaasında yer alan ifadelerle muhalif üyenin görüş yazısının aynı olması dikkat çekti.