TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

TMSF, yönetimindeki Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ'yi 47.4 milyon liraya satışa çıkardı. İhale 12 Ocak'ta yapılacak.

TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre TMSF, yönetimindeki Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ’yi 47.4 milyon liraya satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda şu detaylara yer verildi:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ ile
Agas Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon
Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışa çıkarılmıştır.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, “Şartname”
ekinde detay bilgileri belirtilen mal ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

“Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen
bedeli 47.400.000.- (kırkyedimilyondörtyüzbin) TL'dir.

12 Ocak’ta yapılacak ihaleye 11 Ocak 2022 gününe kadar teklif verilebilecek."