Zarardaki PTT’de görülmemiş sözleşme

PTT Bilgi Teknolojileri’nin üst düzey yöneticileri görevden alındığında brüt maaşın 36 katı tazminat alabilecek. Sözleşme gereği İş Kanunu hükümleri ise uygulanmayacak.

Zarardaki PTT’de görülmemiş sözleşme

Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 2019'u 1.2 milyar lira gibi rekor zararla kapatan PTT'ye bağlı kuruluşta, üst düzey personele pes dedirten kıyak ortaya çıktı. Sayıştay raporunda yer alan bilgilere göre PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi personelle imzaladığı sözleşmede, bu yöneticiler her ne suretle görevlerinden alınırlarsa alınsın, kendilerine brüt ücretin 36 katı tutarındaki parayı 1 hafta içerisinde ödenmesi hükme bağlanıyor. Sözleşmede, “hırsızlık ve yüz kızartıcı suç işlenmesi durumunda sözleşmenin feshedilmesini” öngören İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin ödeme yapılmasına engel olmayacağı da açıkça hükme bağlandı. Sayıştay, “Şirket, hırsızlık yapması, güveni kötüye kullanması gibi durumlarda personel ile olan sözleşmesini feshetse dahi bu cezai tutarı ödemek zorunda kalacaktır” dedi. Sayıştay raporunda, görev süresi dolmadığı halde sözleşmesi feshedilen bir genel müdür yardımcısına tam 847 bin 532 lira tazminat ödendiğini de açıkladı.

HIRSIZA DA TAZMİNAT 

PTT şirketinin üst düzey personeliyle imzaladığı sözleşmede “Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayarak hesaplanacak 3 yıllık süre içinde her ne suretle ve/veya sebeple olursa olsun (İş K. 25. madde dahilinde bir sebebe de dayansa) sözleşmenin şirket tarafından feshi halinde şirket; personelin son olarak aldığı giydirilmiş brüt ücretin 36 katı tutarında bir cezai şartı, yasal alacaklara ilave olarak, dava açılmasına yahut ihtara gerek olmaksızın bir haftalık süre içinde defaten ve peşinen personele ödemekle yükümlüdür.” Bu maddenin, “basiretli tüccar” anlayışına aykırı olduğunu vurgulayan Sayıştay, “Şirketin üst yönetimde (genel müdür, genel müdür yardımcıları) istihdam ettiği kişiler ile imzaladığı iş sözleşmelerinin şirketi zorda bırakacak şekilde yapıldığı görülmüştür” dedi.

İŞ KANUNU'NU HİÇE SAYDILAR

İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerini düzenleyen 2'nci bölümünde sözleşme yapıldığı sırada gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek işçinin, işvereni yanıltması ve işçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak davranışlarda bulunması durumunda tazminat hakkı olmadığı hükme bağlanıyor.

Konular PTT