KERVANSARAY’DA YENİ GELİŞME: MAHKEME KARARINI VERDİ

Daha önce mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan’ın dondurulmuş oy haklarının kendiliğinden çözüldüğüne ilişkin SPK kararı uygulamaya kondu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan’ın Kervansaray Yatırım Holding’de bulunan donmuş oy haklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kurul, Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulan “Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan’ın donmuş oy haklarının kendiliğinden çözüldüğüne karar verilmiştir” şeklindeki SPK kararı hakkında, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce devam eden tüm davalarda yürütmenin durdurulmasına ilişkin tüm taleplerin reddedildiğini açıkladı.

Böylece, Ertan ve Selim Sayılgan’ın Kervansaray’daki dondurulmuş oy haklarının kendiliğinden çözüldüğüne ilişkin SPK kararı uygulamaya konmuş oldu.

SPK bülteninde konuyla ilgil yer alan açıklamanın tamamı şu şekilde:

'Kurulumuzun 31/01/2020 tarih ve 2020/9 sayılı Bülteni’nde yer alan Kurul Karar Organı’nın 30.01.2020 tarih ve 8/162 sayılı Kararı’na ilişkin duyuruda; “Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/223 Esas No’lu ve Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/253 Esas No’lu davalarda, anılan mahkemeler tarafından 31.01.2020 tarihinde; Kurulumuzun 30/01/2020 tarih ve 2020/8 sayılı Bülteninin “C. Diğer Başvuru Sonuçları” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan; “Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında; Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN’ın Şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir.” şeklindeki Kurulumuz kararının yürütmesinin durdurulmasına” karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

Kurul Karar Organı’nın 30.01.2020 tarihli ve 8/162 sayılı kararının iptali talebiyle Ankara 7.,10. ve 11. İdare Mahkemeleri’nde açılan davalara ilişkin olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen bağlantı nedeniyle dosyaların Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesi kararı sonrasında, Ankara 15. İdare Mahkemesi nezdinde devam eden davaların tamamında, anılan Kurulumuz Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talepler reddedildiğinden Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN’ın, Şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 13/4 maddesi kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir.'

Kaynak: superkulup.com