Şehirlerde planlama "insan odaklı" olacak

Belediyelerden yıldan yıla arazi kullanım alanlarının nasıl değiştiğini izlemeleri için ‘Kentsel Gösterge Seti’ hazırlamaları istenecek.

648 okunma

Türkiye Gazetesi'nden Sefa Bilgitekin'in haberine göre belediyelerin hazırlayacağı raporlarda kentlerin yaşanabilirliği, mevcut durumları, gelişimleri ve potansiyelleri ortaya konulacak.

Sette içeriğin neleri kapsadığı, ölçüm birimlerinin nasıl ve hangi sıklıkla hesaplanacağına dair bilgiler yer alacak.

PLANLAMADA YENİLİK

Projeyle, şehirlerin planlanmasında yeni dönemde başlatılmış olacak. Büyükşehir sınırları içerisinde kişi başına düşen sosyal ve teknik altyapı alanları, yeşil alanlar, konut sayısı değişimleri ve arazi kullanımları netleştirilecek.

Büyükşehirlerce arazileri kullanımına ve imar planlarına yönelik üretilecek göstergeler, belli dönemlerde izlenecek ve sonuçları değerlendirilecek. Projeden istenilen verimin alınması için uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü için belediyelere rehberlik desteği de sunulacak.

Daha sonra elde edilen veriler belediyeler arasında karşılaştırılıp sonuçların iyileştirilmesi sağlanacak.