Sigaraya enflasyon ayarı

Sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranları düşürülürken maktu vergiler değiştirilmedi.

Habertürk'ün haberine göre sigaradan alınan ÖTV düşürüldü. Daha önce yüzde 67 ile yüzde 80 arasında olan tütün ürünleri ve sigaradaki ÖTV oranları yüzde 63'e düşürüldü.

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sigara ve diğer tütün ürünlerindeki ötv yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak sabit bırakıldı.

Sigarillo ve puro vb. ürünlerdeki daha önce yüzde 67 ila 80 arasında değişen ötv oranı ve maktu vergiler de sigara ile aynı olacak.

Böylelikle 2021 yılının ilk 6 ayı için sigara ve tütün ürünlerinde yeniden değerleme oranındaki artış yapılmamış oldu.

Sigaradaki sabit olan maktu vergiye dokunulmazken oransal olan ÖTV'sinde 2019'daki seviyeler olan yüzde 63'e indirilmesi enflasyonla mücadele kapsamında alınan bir önlem olarak değerlendirildi. Zira vergi gelirlerindeki artış nihai fiyata etkisi düşünüldüğünde yıllık enflasyon üzerinde 1 puanlık bir etki yarattığı ifade ediliyor.

Bu çerçevede önemli bir vergi kaybı beklenmezken dolaylı yoldan artan kaçak satışların da bir anlamda frenlenmesi planlanıyor.

Konular vergi