TMSF Aynes Gıda’yı satışa çıkardı

TMSF, kayyum olarak yönettiği Aynes Gıda'yı satışa çıkardı. 5 yıl önce FETÖ soruşturması kapsamında el konulan şirket için 667 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

TMSF Aynes Gıda’yı satışa çıkardı

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Denizli’deki FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıl önce TMSF’ye devredilen Aynes Gıda satılıyor.

Aynes Gıda ve iktisadi bütünlüğü için 667 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

İhale, 12 Ekim’de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilan metninde şöyle denildi: 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi
ve Ticaret AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.