Vergi borcu olana lisans yok!

Enerji piyasası ile devletin alacaklarına karşılık haczettiği mallara ilişkin önemli bir yasa teklifi hazırlanıyor. Belgesiz akaryakıt satılması kaçakçılık sayılacak, vergi borcu olan lisans alamayacak.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti, devletin alacaklarına karşılık haczettiği mallar ile enerji piyasasına ilişkin düzenlemeler içeren bir yasa teklifi hazırlıyor. 

BELGESİZ SATIŞ KAÇAKÇILIK SUÇU

Belgesiz akaryakıt satılması gibi suçlar kaçakçılık suçları arasına alınıp cezası arttırılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) lisans verdiği akaryakıt dağıtıcı ve bayisi gibi firmalardan, kayıt dışılığa sebep olacak şekilde belgesiz olarak akaryakıt alım satımı yapanlar, sattıkları akaryakıtların belgelerini başka firmalar veya kişiler adına düzenleyenler ile bu belgeleri kullananlar kaçakçılık suçu işlemiş olacak.

Ayrıca akaryakıt dağıtıcıları, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak. EPDK, lisans verirken "vergi borcu olmaması" kriteri arayacak. Vergi borcu olanlar lisans alamayacak.

LPG dağıtıcı ve bayilik lisanslarının süre uzatılması talepleri geçmiş dönem vergi borcu olmaması şartına bağlanacak. Lisans sahiplerinin her yılın nisan ayının son günü itibarıyla vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi EPDK'ya vermesi zorunlu olacak.

KRİTERE UYMAYANIN LİSANSI İPTAL

EPDK'ya, enerji şirketlerine bayilik teşkilatı oluşturma, asgari satış miktarı sağlama dahil teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel koşullar belirleme yetkisi veriliyor.

Mevcut lisanlı şirketler de aynı kriter ve koşullara göre denetlenecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilecek.

YAZAR KASA SAHTECİLİĞİNE 5 YIL HAPİS

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yetkilendirilmediği halde yazar kasa gibi ödeme kaydedici cihazların mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren, satışlara ait mali bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenlerin 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

MALI ALMAKTAN VAZGEÇERSE ÜÇ KATI FAZLA FAİZ ÖDEYECEK

İhalede kazanan, malı almaktan vazgeçerse mevcut yasaya göre yıllık yüzde 5 oranında faiz ödemek zorunda kalıyor. Yapılacak değişiklikle yüzde 15'lik tecil faizi uygulaması getiriliyor. Bu da cezanın üç katına çıkacağı anlamına geliyor.

İkinci ihalede malı alan kişi daha sonra bundan vazgeçerse ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına verilecek. Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin cezasını ortadan kaldırmayacak.

Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkân sağlanıyor. Bu şekilde, satıştan daha çok kişinin haberdar olması amaçlanıyor.

HACİZLİ MALLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILABİLECEK

Alacaklarına karşı kamunun haciz koyduğu mallar elektronik ortamda satılabilecek. Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı idareler satışa sunulacak bazı mallar için para teminatı yerine teminat mektubu da kabul edebilecek.