AKP’li Belediyeden ihalesiz kıyak

AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay'dan çarpıcı rapor...

AKP’li Belediyeden ihalesiz kıyak

Sözcü Gazetesi'nden Hakan Kaya'nın haberine göre AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ait arazi üzerine ‘kültürel tesis alanı ve otopark’ inşasını pazarlık usulüyle yapan yüklenici firmanın, sözleşmeye göre sadece otoparkı işletmesi gerekirken, belediyenin işletmesi gereken çok sayıdaki alanı da işleterek büyük gelir elde ettiğini belirledi.

Denetçiler, belediye arazisi üzerine ihalesiz yüklenici firmaya verdiği ‘kültürel tesis alanı ve otopark' projesinin ek sözleşmeyle inşaat alanının genişleterek bağımsız bölümler eklenerek usulsüzlük yapıldığını tespit etti. Sayıştay denetçileri, sonradan yapılan bölümlerdeki işletme alanlarını belediyeye ait olduğunu ancak yüklenici firmanın buraları işletip kar elde ettiğini belirterek bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

İHALE YAPILMASI GEREKİRDİ

Sayıştay yetkilileri, ek sözleşmeyle yapılan söz konusu alanların yüklenici tarafından işletileceğinin bilinmesi durumunda ihaleye daha fazla isteklinin katılabileceğini belirterek bunun rekabete aykırı olduğunu ve kamu menfaati açısından da kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

BELEDİYE TAHLİYE İŞLEMİNE BAŞLAMALI

Belediyenin söz konusu alanlardan gelir elde etmesi gerekirken, pazarlık usulüyle işi yapan yüklenici firmanın haksız gelir elde ettiğini belirten denetçiler, “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 75'inci maddesi gereğince 5 yıl olacak şekilde geriye doğru gidilerek ecrimisil talep edilmesi, akabinde tahliye işlemi için talepte bulunulması, idarenin gelir kaybına uğramasının önüne geçilmesi gerekmektedir” uyarısında bulundu.

SAYIŞTAY'IN BELİRLEDİĞİ DİĞER USÜLSÜZLÜKLER

Sayıştay’ın 2019 yılı Gaziosmanpaşa Belediyesi denetim raporunda, hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; 2014-2019 yılları arasında toplamda 4 bin 714 adet inşaat, tadilat, yıkım ve iskâna ilişkin ruhsatlandırma işlemi yapıldığı; harç ödeyen mükellef sayısının 3 bin 728 adet olduğu ve ruhsat verilen ile harç ödeyen mükellefler arasında 986 kişilik fark oluştuğu da tespit etti. Denetçiler, ruhsatlandırma ve harç tahsilatına ilişkin farklılığın nedenlerinin tespiti ve belirtilen uyumsuzluğun giderilmesi gerektiğini vurgulandı.

İŞYERLERİNİN YARISI RUHSATSIZ

Sayıştay denetçileri, Gaziosmanpaşa'da 18 bin 854 adet işyerinin olduğunu ancak ruhsat alması gereken 18 bin 37 iş yerinden sadece 9 bin 664 adedinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunduğunu; 8 bin 373 adetinin ise ruhsatsız faaliyet gösterdiğini raporda belirtti.

BELEDİYE, KENDİ ARAZİSİNE SAHİP ÇIKMAMIŞ

Sayıştay raporunda yer alan bir diğer bilgiye göre; belediyenin tek başına sahip olduğu 23 taşınmazın, 3 tanesinin konut sitelerine ait duvarlar ile çevrilerek bahçelerine dâhil edildiği;

1 tanesinin bitişiğindeki anaokulu tarafından park olarak kullanıldığı; 5 tanesinin iş yeri olarak kullanıldığı; 1 tanesinin şahsi otopark olarak kullanıldığı; 14 tanesinde bina ve gecekonduların işgallerinin bulunduğu; tescil harici park alanı olan 4 taşınmazdan 2 tanesinin konut sitelerine ait duvarlar ile çevrilerek bahçelerine dâhil edildiği, 2 tanesinin işyeri olarak kullanıldığı; şahıslarla hissedar olduğu 30 taşınmazın 3 tanesinin işyeri olarak kullanıldığı, 27 tanesinde ise bina ve gecekonduların işgallerinin bulunduğu belirlendi.

Denetçiler, söz konusu taşınmazlardan bazılarının uzun yıllar boyunca işgal edildiği ve hala tahliye edilmediğini ifade etti.