BİR SOLUCANIN FİL OLMA HIRSI

"... Hiçbir meslekte istediği yerde olmadığı için mutlaka birilerinin yoluna taş koymak, iftira atmak ve yalan konuşmak bu gibilerin tek isteği ve yaşam tarzı olmuştur."

3467 okunma

Bazı insanlar sahip oldukları hırs ve harislik uğruna sürekli birilerini suçlama ve iftira atmak isteğini asla aşamazlar.

Hayal ettikleri noktaya gelememiş, daima birilerinin himayesine muhtaç ve istediklerine sahip olamamış bu “hastalıklı sperm” ürünü böylesi mahluklar kendi yanlışlarını, ahlaksızlıklarını görme cesaretine sahip olamadıkları için kolay yolu seçer ve başkalarını suçlar.

Hiçbir meslekte istediği yerde olmadığı için mutlaka birilerinin yoluna taş koymak, iftira atmak ve yalan konuşmak bu gibilerin tek isteği ve yaşam tarzı olmuştur.

Kendisinin asla sahip olamadığı hayatı yaşayanlar hele ki sevmediği biriyse o kişi, mutlaka kötüdür bu ruh hastalarının dünyasında.

Bu hastalıklı ruh hali, hırsları ve düşünce yapıları hepimizce malumdur.

Bu tarz insanlar, sahip oldukları aşağılık komplekslerini de başkalarına isnad ederek en haksız, en acımasız ve en hayasız iftiraları atmakta bir sakınca görmezler.

Bu şerefsizlikleri yaparken de sizden duyacakları en ufak bir eleştiriye bile asla tahammül edemezler.

Duymaya tahammül edemedikleri yaşanmış gerçekleri söyleyenler, tüm değerlerini kaybetmiş bu zavallı insanların hedefine girmiş ve nefretini kazanmış demektir.

Yaşadıkları yüz kızartıcı suçların sahibi olan bu ahlaksızlar, yaşadıklarını unutup tükenmişliklerinin intikamı için yaşarlar.

İntikam için her türlü pespayeliği, kahpeliği ve şerefsizliği göze alan bu yaratıkların unuttuğu ise: kısıtlı düşünme kapasiteleri ile kendilerinden başka kimseye zarar veremeyecekleri gerçeğidir.

Sacit ASLAN