Mektebim Koleji'nden 'TYT ve AYT' değerlendirmesi

Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın, TYT ve AYT sınavından sonra değerlendirmelerde bulundu.

Mektebim Koleji'nden 'TYT ve AYT' değerlendirmesi

Ferhat Argın, 2024 TYT sorularının geçen yıla göre öğrencileri daha çok zorladığı fakat kazanımların yine geçen yıla kıyasla daha dengeli olduğunu belirtti. TYT’nin Millî Eğitim Bakanlığının müfredatına, testlerine uyumlu bir sınav olduğunu ve zamanı iyi yönetebilen öğrencilerin, yaptıkları çalışmalara göre bir adım daha öne çıktığı, eleyici soruların yer aldığı ve orta zorluk seviyesinde bir sınav olduğunu da sözlerine ekledi.

2024 AYT’nin de geçen yıllara göre daha kolay bir sınav olduğunu dile getiren Ferhat Argın şunları da söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre hazırlanan sınavda, müfredat dışı soru bulunmamakla birlikte sınavın soru zorluk dereceleri orta seviyededir. Sınavın, ölçme değerlendirme ölçütlerine ve MEB müfredatına uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Ayrıntıya dikkat eden, yeterince deneme çözen öğrenciler için başarılı geçen bir sınavdı. Eleyici soruların yer alması sürpriz olmadı.”

‘ALIŞILMIŞIN DIŞINDA OLAN BİR SINAV DEĞİLDİ’

TYT Türkçe testinde alışılmışın dışında soru kalıpları olmadığını söyleyen Argın, “Paragraf sorularının beklenen uzunlukta olmasıyla birlikte şıkların birbirine yakın olması eleyiciliği belirlemiştir. Kolay seviyede 7 dil bilgisi sorulmuş, kazanımların çoğunluğuna yer verilmiştir. Paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konularından oluşan sorularda, okuduğunu anlama becerisi sorgulanmış, bazı sorularda ise ciddi çeldiricilerin olduğu görülmüştür. Genel olarak soruların orta seviyede olduğu gözlemlenmiştir” dedi.

‘DETAY İSTEYEN SORULARI İÇEREN SINAV’

AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde bulunan sorulardan 6 tanesinin anlam bilgisi, 18 tanesi Türk Edebiyatı’ndan geldiğini belirten Argın, “Anlam bilgisi soruları okuyup anladığını yorumlamaya dayalı ağırlıkta olup edebiyata ait sorular ise yazar-eser, dönem sanatçısı, özelliği vb. gibi detay isteyen, bilgi ölçmeye dayalı sorulardı. Genel olarak orta zorlukta bir olduğu görülmüştür” diye konuştu.

‘GEÇEN YILA GÖRE ORTA DÜZEYDİ’

Sınavda öğrencilere sorulan 30 matematik sorusundan 10 tanesinin çok kolay olduğunu söyleyen Argın, “Olasılık sorusu ve küme soruları geçen yıla göre zordu. Geçen yıla göre biraz daha zor bir sınavdı ancak yapılamayacak soru bulunmuyordu. Problem soruları, Türkçe paragraf soruları gibi uzun cümlelerden oluşmuştu. Problemlerde, deneme yanılma yolu ile çözülecek problemler olduğu için sorular zaman alıcıydı. Yaş problemi son yıllara göre çok kolaydı. Geometri, Matematik sorularına ve önceki yıllara göre daha kolaydı. Daha temel sorular sorulmuştu. Sınav orta zorluk düzeyde ve MEB kazanımlarına uygundu” ifadelerini kullandı.

‘TYT SINAVINA GÖRE DAHA ZOR VE GEOMETRİ DE AYIRT EDİCİ BİR SINAVDI’

Matematikte öğrencilerin bu sene 31 matematik ve 9 geometri sorusuna cevap verdiğini belirten Argın, “İlk 13 soru TYT konularını da içinde barındıran orta seviyede sorulardan oluşuyordu. 10. sınıf konusu olan faktöriyel sorusu son yılların bu konudaki en uğraştırıcı sorusuydu. Her yıl 1 soru yer alan olasılık konusundan AYT’de 2 soruya yer verildi ancak ikisi de kazanımlara uygun ve yapılabilir sorulardı. 11’inci sınıf müfredatından 5 trigonometri sorusu soruldu ve üst düzey sorulardı. 12’nci sınıf müfredatından limit, türev, integral soruları bilgi gerektiren ve uğraştırıcı sorulardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da grafik soruları üzerinden yorumlamalara yer verilmişti. Matematik sınavı kazanımlara uygundu ancak ortanın üzerinde bir sınav olduğu için genel net ortalaması olumsuz etkileyebilir. Geometri sorularının, ağırlıklı olarak 10 ve 11’inci sınıf konularından oluşmasıyla birlikte, bilginin yanında yorum yapmayı da gerektirdiği bir sınavdı. Genel olarak zorlayıcı ve bilgi gerektiren bir sınavdı” dedi.

‘GEÇEN YILLARA GÖRE ZOR BİR SINAVDI’

Fizik sorularının öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabileceği durumlarla, fizik dersinde öğrendiği nicelikleri birleştirme ve yorumlama yeteneğine dayandığını vurgulayan Argın, şöyle devam etti:

"Tüm sorular MEB’in yayınladığı kazanımlara uygun hazırlanmıştır. Fiziksel nicelikleri grafik üzerinden analiz etme ve yorumlamaya dayanan 2 tane soru sorulmuştur. 2024 AYT fizik soruları MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. Son yıllarda sorulan soru kalıplarının dışında soru yoktu. Hesaplama isteyen birkaç soru mevcuttu. Diğer sorular fizik okuryazarlığının yanında fiziksel kavramlarını özümseyen öğrencilerin yapabileceği seviyedeydi. Bunun yanı sıra yorumlama gerektiren ve çeldirici olmayan sorulardan oluşmuştu. 7 soru 11’inci sınıf müfredatından 7 soru 12’nci sınıf müfredatından hazırlanmıştır. Son iki senenin kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin sınavda başarılı olacağı söylenebilir."

‘TEMEL KİMYA BİLEN HER ÖĞRENCİNİN YAPABİLECEĞİ SINAV’

2024 yılı TYT Kimya soruları MEB müfredatı dahilinde olup öğrencileri yormayacak tarzda soruların olduğunu söyleyen Argın, sözlerine şöyle devam etti:

“İşlem yapılması gereken soruların orta seviyede, yorumlanması gereken soruların ise bilgi birikimini ölçecek seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin özellikle kimya okuryazarlığı, temel kimya kavram bilgisi ve kimya temel hesaplamaları yapabilme becerilerini ölçmeye dayalı olduğu görülmüştür. Sınavın genel olarak orta-kolay zorluk seviyesinde olduğu gözlenmektedir. 2024 AYT Kimya testinde her yıl olduğu gibi 13 kimya sorusunun 8’i 11’inci sınıf, 5’i 12’nci sınıf konularından sorulmuştur. Tüm sorular, beklenen konulardan gelmiş ve sürpriz bir soru sorulmamıştır. Ancak soruların yarısı bazı yıllarda olduğu gibi işlem gerektirdiğinden, bazı öğrencileri zorlamış olabilir. Soruların anlaşılır olduğu, önceki yıla göre öğrencilerin zorlanmayacağı soru tarzlarına yer verildiği görülmüştür. Sınavın geçen seneye göre biraz daha zor olduğu söylenebilir ancak iyi hazırlanmış öğrenciler ve MEB müfredatına hâkim ve 11’inci sınıf ve 12’nci sınıf kitaplarını başarılı bir şekilde iyi analiz edip bitiren öğrencilerin başarılı olacakları görülecektir.”

‘BİLGİYE DAYALI VE DİKKATİ ÖLÇEN SORULAR’

Ferhat Argın, "Biyoloji soruları eşit konu dağılımlı sadece dikkat gerektiren bilgi soruları olarak gelmiştir. Kalıtım, canlıların yapısında bulunan temel bileşenler, eşeysiz üreme çeşitleri, besin ağı, hücre ve canlılar dünyası konularından sorular vardı. Temel biyoloji bilgisi ile süreyi yönetebilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikteydi. Öğrencilerin yıl içerisinde girmiş olduğu deneme sınavları ile benzer seviyede olan bir sınavdı. Fazla soru çözen öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği sorular içeriyordu. Biyoloji 11’inci ve 12’nci sınıf kazanımlarından eşit dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Dikkati ölçen sorular çoğunluktaydı. Yoruma dayalı değil daha çok bilgi içeren sorulara yer verildiği görülmüştür” dedi.

‘GEÇEN SENEYE GÖRE KOLAY, ÇALIŞANI ÇALIŞMAYANI AYIRT EDEN BİR SINAV’

Tarih testinde çıkan toplam 5 sorunun 3’ü paragrafta verilen bilgileri anlamaya ve yorumlamaya dayalı olup 2’si kolay 1’i orta zorlukta olduğunu söyleyen Argın, “Geriye kalan iki soru bilgiye dayalı olup bir tanesi orta, diğeri ise zor seviyeydi. Öncüllü olan tek bir soru olmakla birlikte diğerleri salt şık üzerinden sorulmuştur. Sınav pratiği olan, çalışma disiplinli öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, kısacası çalışanı-çalışmayanı ayır edici bir sınav olduğunun kanaatine varılmıştır” diye konuştu.

‘ŞANS FAKTÖRÜNÜN AZ OLDUĞU, ALAN YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLDÜĞÜ BİR SINAVDI’ 

MEB müfredatına uyumlu, tüm sınıf seviyelerinden seçilmiş sorular olduğunu belirten Argın, şunları söyledi:

"AYT 1’de bir tane ve AYT 2’de bir tane olmak üzere toplam 2 tane yorum sorusu, yine AYT 1’de bir tane, AYT 2’de bir tane olmak üzere toplam iki tane öncüllü soru bulunuyordu. Bununla birlikte diğer sorular salt şıklar üzerinden hazırlanmıştı. Kronolojik bağlantı kurabilen, kavram becerisi iyi olan öğrencilerin yapabileceği; soruların açık, istenenin net olması bireylerde şans faktörünün en aza indiği, soru dağılımının bilgi ağırlıklı olması sebebiyle bilenin yapabileceği bir sınav olduğunu görüyoruz. Orta ve zor seviyede soruların çoğunlukla yer aldığı sınav; amacına hizmet etmiş, alan yeterliliğini ölçen bir sınav olmuştur. Bunun yanında popüler konulardan soruların çıkması, sınav egzersizi olan, çoktan seçmeli sorularla pekiştirme yapan bireyleri bir adım öne çıkarmıştır."

‘DAHA ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA ZORLAYICI VE YORUMDAN ZİYADE BİLGİ AĞIRLIKLI SORULAR MEVCUTTU’

Argın, "MEB kazanımlarına uygundu. Ağırlıklı olarak 10’uncu sınıf müfredatından kazanımlar içermekteydi. Nüfus piramitleri sorusu zorluk derecesi oldukça kolay bir soruydu. Atmosferin özellikleri sorusu iklim elemanlarından sorulmuştu ve zorluk derecesi kolaydı. Ülkemizde doğal afetler sorusu daha önceki yılların soru tarzından farklıydı ve zorluk derecesi orta düzeydeydi. Dünya haritasında iklim bölgesi yorumlama sorusu şekilsel bölge konusundan zorluk derecesi kolay bir soruydu. Türkiye’de bitki formasyonu sorusu zorlayıcı düzeyde bir soruydu çeldirici şıkları güçlüydü. Geçtiğimiz yıllara göre eleyici soru sayısı daha fazlaydı. Yorum sorularından ziyade bilgi soruları ön plandaydı. Ağırlıklı olarak 10’uncu sınıf müfredatından sorular bulunmaktaydı. Öğrencilerin harita bilgisini ölçmek için her yıl olduğu gibi Dünya ve Türkiye Haritası soruları mevcuttu. Sınavın geneli değerlendirildiğinde Coğrafya daha zorlayıcıydı" ifadelerini kullandı.

‘BİLGİ VE YORUMA DAYALI BİR SINAVDI’

Ferhat Argın, "Felsefe sorularının bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren sorulardan oluştuğu görülmüştür. Sorularda analitik düşünme ve derinlik gerektiren paragraflara yer verilmiştir. Genel olarak öğrencileri zorlayan bir branşlardan bir tanesi olmuştur. 2024 AYT Felsefe Grubu soruları, müfredat ile uyumluydu. Yorum ve bilgiye dayalı soruların harmanlanarak şıklarda çeldiricilerin bulunduğu görülmektedir" diye konuştu.

‘KAVRAM BİLGİSİNE DAYALI YORUM AĞIRLIKLI BİR SINAVDI’

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının genel olarak; kavram bilgisine dayalı ve okuduğunu anlama-yorumlama şeklinde hazırlandığını söyleyen Argın, “Burada önemli olan kavramların bilinmesi ile birlikte bilgiyi yorumlama becerisinin öne çıkarılmasıdır. Sınavda iki bilgi sorusu bulunmakta olup geri kalan üç soru okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine sorulmuştur. Sınav, kavram bilgisi yeterli olan her öğrencinin başarabileceği niteliktedir. AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, alışılmışın dışında sorular içermiyordu. Soruların, lise müfredatına uygun bir şekilde hazırlandığı ve orantılı bir dağılıma yer verildiği görülmüştür. Sınavın genelinde, öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorular olduğu anlaşılıyor. Soruların ikisi yorum ve analiz yeteneğini ölçmeye yönelik olup dördü öğrencilerin bilgi düzeyini ayırt etmeye dayalı kavram sorularından oluşmaktadır. Genel olarak sınavın değerlendirilmesi için ise öğrencilerin bilgi düzeyini ölçen ve müfredat konularını kavrayanların başarabileceği bir sınav olduğunu yönündedir” dedi.

DHA