Zincir marketlere mahkemeden ret

Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere kestiği cezaya ilişkin açılan davada mahkeme yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Zincir marketlere mahkemeden ret

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Migros, Carrefoursa ve BİM mağazalarının Rekabet Kurumu’nun ‘rekabet ihlali ve para cezası’ kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması için açmış oldukları davada Ankara 7. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

BİM tarafından İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuruda marketlerin corona virüsü pandemisinin oluşturduğu ekonomik ortamdan etkilendikleri ancak dünya ekonomilerindeki enflasyon ve kur artışları dikkate alınmaksızın fiyat artışlarının sebebi olarak kendileirnin gösterildiği belirtildi.

‘HAKKANİYETE AYKIRI’

Savunmada “uygulanan para cezasının şirketin tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde toplam cirosu üzerinden hesaplanmasının kanuna ve hakkaniyete aykırı olduğu, belirtilen ürünlerin şirketin cirosunun yüzde 0,07 gibi küçük bir kısmını oluşturduğu, bu nedenle ölçülülük ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu iddialarıyla iptali ve yürütmenin durdurulması ile ödenmiş olan bedelin yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi” talep edildi.

Ankara 7. İdare Mahkemesi ise İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesine atıfta bulunarak olayda “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi” şartlarının oluşmadığını belirterek yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Rekabet Kurumu 5 zincir markete ve bir yağ şirketine toplamda 2,6 milyar TL’lik idari para cezası vermişti. Rekabet Kurumu, BİM'e 958 milyon TL, A101’e 647 milyon TL, Migros’a 518 milyon TL, Şok’a 384 milyon TL, CarrefourSA’ya 142 milyon TL ceza verildi. Suudi sermayeli sıvı gıda şirketi Savola’ya da 22 milyon TL ceza kesmiş, bazı marketler cezaya itiraz edeceğini açıklamıştı.

Ocak ayında Rekabet Kurumu, şirketlere rekabeti ihlal nedeniyle verdiği ceza kararının gerekçesini delilleriyle birlikte açıklamış, kararda yer alan dokümanlarda marketlerin ve yağ şirketinin fiyat koordinasyonu yaptığı görülmüştü.

Rekabet Kurulu kararında, Savola tarafından tedarik edilen muhtelif markalı sıvı yağ ürünlerine ilişkin A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok arasında Savola aracılığıyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı  ve piyasanın organize edildiği tespiti yapılmıştı.