Atlı Köşk içerisindeki restoran kaçak çıktı!..

Sabancı ailesine ait Atlı Köşk’ün sadece bir hissesi 24 Temmuz’da satışa çıkacak. Bilirkişinin köşke biçtiği değer 2 milyar 937 milyon lira oldu. MedyaRadar’ın ele geçirdiği raporda skandal bir gerçek yıllar sonra patlak verdi.

Atlı Köşk içerisindeki restoran kaçak çıktı!..

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre Sakıp Sabancı'nın kardeşi İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar ile Sabancı ailesi arasında 20 yıldır devam eden miras davasında sona gelindi.

Mirastan pay isteyerek 8 ayrı dava açan Sevilay Sabancı Çınar, bu mücadelesini kazanarak mirasa ortak olmuştu.

40 yıl önce vefat eden İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar'ın, Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı olduğu onandı.

Sabancı Holding'e ait olan Sakıp Sabancı Müzesi'nin içinde bulunduğu Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verildi.

İLK RAPORDA 4 MİLYAR OLARAK BELİRLENDİ!

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü 14.08.2023 tarihinde Atlı Köşk’te bir keşif yaptı. Keşif sonucu yaptığı Bilirkişilerin 06.09.2023 tarihinde sunduğu raporda, toplam 15 bin metrekare alana sahip olan köşkün tamamına 4 milyar lira kıymet takdir ettiler. Sevilay Sabancı’ya ait 1/48 hissesine de 83 milyon 333 bin lira kıymet takdir edildi. Sabancı ailesi avukatları, köşke belirlenen 4 milyarın çok yüksek olduğunu belirterek hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ettiler.

BORÇLUNUN MALİKİ OLDUĞU YER KÖŞKTÜR

Sabancı ailesi avukatlarının rapora yaptıkları itirazda özetle; "Rapora konu taşınmaz 25.08.1998 tarihli intifa sözleşmesiyle 49 yıllığına Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olup Üniversite tarafından da taşınmaz Kamu yararına uluslararası müze olarak kullanılmaktadır. Bilirkişi raporunda intifa hakkında hiçbir değerlendirmede bulunmamıştır. Raporda genel açıklamalar yapıldıktan sonra taşınmaza 4 Milyar TL gibi fahiş bir fiyat belirlenmiştir. Bu rakama esas m2 birim değeri hakkında raporda bir şey yoktur. Raporda konu edilen taşınmaz Atlı Köşk olarak andığımız, tapu senedine konu Köşk ile sınırlı iken, bilirkişi heyeti Köşkü metrekare üzerinden rapor tanzim etmiştir. Değer tespitinde ve buna esas metrekare ölçümünde, Köşk dışındaki ofis müştemilatın, güvenlik, gişe, Köşk arkası müştemilatın, eğitim atölyesinin ve sera ile restoran gibi yerlerin dikkate alınması mümkün değildir. Borçlunun maliki olduğu yer sadece Köşktür. "

Atlı Köşk içerisindeki restoran kaçak çıktı!..

İKİNCİ RAPOR HAZIRLANDI!

Yapılan itirazların ardından Atlı Kök’ün kıymet değeri için ikinci bir rapor hazırlandı. Üç kişiden oluşan bilirkişinin 2 Ocak 2024 tarihinde hazırladığı ikinci raporda, o civardaki, emlakçılarla yapılan görüşmelerde ve elektronik ortamda verilen satış ilanlarının incelenmesi sonucu, Atlı Köşk’ün alım/satım değeri 2 milyar 937 milyon lira olarak belirledi. Raporun sonuç kısmında ‘1/48 hissesinin 62 milyon 500 bin lira Alım/satım değerinde olduğu kanaatine varılmıştır’ ifadelerine yer verildi.

BİRİNCİ SINIF MALZEMEYLE DONATILDI

Hazırlanan raporda Atlı Köşk’ün genel durumu şöyle anlatıldı: "Atlı köşk isimli yapı mevcut durumda Müze olarak kullanılmaktadır. Yapı bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Köşk içerisinde her kata ulaşan asansör bulunmaktadır. Köşkün bodrum katında teknik odalar, personel odaları, yemekhane ve depolar bulunmaktadır. Köşkün zemin katında 5 oda ve salon kısımları bulunmaktadır. Köşkün 1.katında ise tamamen hat sanatlarının sergilendiği odalar bulunmaktadır. Binanın içi 1.sınıf işçilik ve malzeme ile inşa edilmiştir. Projesine göre Atlı Köşk isimli bina toplam 1.600,12 m2 alana sahiptir. Köşkün ön kısmında bir at heykeli bulunmaktadır. Köşkün ön cephesinde zemin katına çıkan mermer merdiven bulunmakta olup mevcut durumda bu kapının kapalı tutulduğu görülmüştür. Köşkün içine girişlerin Köşkün hemen yan tarafında bulunan yapıdan yapılmaktadır. Köşkün boğaz manzarası bulunmaktadır"

937 METREKARELİK KAÇAK RESTORAN!

Köşk içerisinde bulunan restoranla ilgili skandal gerçek raporla patlak verdi. 937 metrekare büyüklüğündeki restoranla ilgili Encümen yıkım kararı olduğu ortaya çıktı.

Atlı Köşk içerisindeki restoran kaçak çıktı!.. - Resim : 2

İşte rapordaki o bölüm: "Atlı Köşk binasının hemen yan tarafında bulunan ve Köşk ile geçiş koridoru vasıtası ile birleştirilen çelik konstrüksiyondan yapılma 2 bodrum kat, giriş kat ve 1 normal kattan oluşan bir yapı bulunmaktadır. Yapının bodrum katları sergi alanları, giriş katı müze giriş ve normal katı ise restoran olarak kullanılmaktadır. Yapının toplam 382 metrekare kullanım alanı bulunmaktadır. Encümen kararı ile yıkım kararı bulunan yapı mevcut durumda hala kullanılmaktadır. Parsel içinde bulunan seyir alanının altında 2 katlı etkinlik alanı bulunmaktadır. Bu seyir alanı 367 metrekaredir. Bu yapı dahilinde yük asansörü bulunmaktadır. Yapının üst katında 225 metrekarelik bir teras alanı mevcuttur. Yine üst katında 250 kişilik bir toplantı salonu mevcuttur. Bu yapının toplam alanı 937 metrekaredir. Encümen kararı ile yıkım kararı bulunan yapı mevcut durumda hala kullanılmaktadır."


Kaynak: https://www.medyaradar.com/atli-kosk-icerisindeki-restoran-kacakmis-raporla-ortaya-cikan-skandal-haberi-2172840