GSS borçlarında yapılandırma avantajı

Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası borçları otomatik yapılandırılacak. GSS borçları için vatandaşların başvuru yapmaları gerekmeyecek. 31 Aralık’a kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi durumunda, bu borca ilişkin gecikme cezaları ve zamları silinecek.

GSS borçlarında yapılandırma avantajı

Yeni Asır Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Bu fırsatlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklandı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmadığı belirtildi. GSS borçlarının otomatik olarak yapılandırıldığı açıklandı.

YAPILANDIRMA KANUNU

Yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizleri siliniyor. Yapılandırma kapsamında, 'sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar' yer alıyor. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma 31 Ağustos'ta bitiyor.

NASIL YAPILANDIRILIYOR?

● Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacak. GSS borçları için vatandaşların başvuru yapmaları gerekmiyor. ● 31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecek. ● Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlar borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşların borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. ● Vatandaşlar, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

İKİŞER AYLIK TAKSİTLERLE ÖDEME YAPILABİLECEK

Yapılandırmada ilk taksit Eylül'de yapılacak. Ödemeler, peşin ve taksitli olarak kredi kartıyla yapılabilecek. İşveren ve sigortalılar borçlarını ikişer aylık taksitler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksit olarak ödenebilecek.

Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacak.

Yapılandırmadan yararlananların ve ödemeleri halen devam eden veya bozulan sigortalıların da isterlerse yeni kanun kapsamında borçlarını yapılandırabilecekler.