Vergide yeniden değerleme zamanı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma kapsamındaki iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin ayrıntılarına ilişkin tebliğ yayımladı.

Vergide yeniden değerleme zamanı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile diğer iktisadi kıymetlerini 31 Aralık 2021'e kadar Yİ-ÜFE artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecek.

Taşınmazlarla birlikte tesisat, makineler, taşıtlar, demirbaşlar, şerefiyeler ile özel maliyet bedelleri gibi amortismana tabi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulacak. Değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan vergi ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dün yürürlüğe girdi. Mükelleflerin aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlerin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yapılacak yeniden değerleme uygulamasının çerçevesi netleştirildi.

Tebliğe göre 9 Haziran itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler bakımından yeniden değerleme uygulamasından yararlanılacak.