Netflix ve Diğerleri

"... Toplum için bir şeyler yapılmak isteniyorsa genel izleyiciye hitap eden ulusal kanallardaki kalite arttırılmalı, her kesime hitap eden, insanların gerilmeden, hoş vakit geçirebileceği programların yayınlanması sağlanmalıdır... "

1502 okunma

Denetim, hayatı kolaylaştırması ve işleyişin hatasız olmasını sağlaması açısından önemli bir mekanizmadır... Kurumlar bazında denetim kadar kişinin öz denetimi de toplumsal yaşayış açısından önemlidir. Gerek yaş, gerek ruh yapısı itibarıyla bu denetimi kendileri sağlayamayacak kişiler düşünülerek kitlelerin kolay ulaştığı ve çabuk etkileneceği alanlarda, toplumun genelinde hassasiyet uyandıran konularda, birtakım önlemler alınmasına sınırlar getirilmesini anlarım...


Bunun dışında kalan, izleyicisinin ücret ödeyerek faydalandığı ve genel izleyicinin kolay kolay ulaşamadığı platformlar için aynı şartlar geçerli olamaz çünkü izleyecekleri kişinin iradesine bağlıdır, kanal değiştirirken bir sürprizle karşılaşma şansı yoktur, aylık parasını ödemek suretiyle özgürce izleme hakkını satın almıştır. Bu tarz yayınlara yapılan müdahale kişinin temel özgürlüğünü ihlale girdiği gibi sansürcü bir zihniyettir ve izleyiciyi denetim görevi yapan kurumdaki kişilerin tercihlerine mahkum etmektir... Dolayısıyla toplum faydasına yönelik olmayan, sadece “güç bende” gösterisi dışında amaçsız bir hareketten öteye geçemez...


Toplum için bir şeyler yapılmak isteniyorsa genel izleyiciye hitap eden ulusal kanallardaki kalite arttırılmalı, her kesime hitap eden, insanların gerilmeden, hoş vakit geçirebileceği programların yayınlanması sağlanmalıdır... 


Gücünüz yetiyorsa doğrusunu hayata geçirin...


Sacit ASLAN