Youtuber ve uygulama geliştirenlere vergi düzenlemesi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplam 64 maddeden oluşan teklifin önemli bir kısmı Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliklerden oluşuyor.

Youtuber ve uygulama geliştirenlere vergi düzenlemesi

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre yasa teklifi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlıklı bir madde eklenecek. Bu maddeye göre, internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal medya içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna tutulacak. Bunun anlamı şu: söz konusu kazançlar yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişmekte olan gelir vergisine tabi olmayacak. Bu kazançlardan sadece yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı kesilecek.

STOPAJI BANKALAR KESECEK

Bu istisnadan yararlanabilmek için Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şartı aranacak.

Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi stopaj kesintisi yaparak vergi dairelerine aktaracaklar.

Youtuber ve uygulama geliştiricilerin kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek.

KDV İSTİSNASI UYGULANACAK

Youtuber ve uygulama geliştiricilerin elde ettiği kazançlara konu mal ve hizmet teslimlerinden normalde katma değer vergisi (KDV) de alınması gerekiyor. Teklifte yer alan ayrı bir madde ile söz konusu kazançlara konu mal ve hizmet teslimleri KDV’den muaf tutulacak.

KAZANCI 650 BİN LİRAYI AŞANLARA YÜZDE 40’A KADAR VERGİ

Youtuber ve uygulama geliştiricilerin bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançların o yıl için uygulanan dördüncü gelir vergisi dilimini aşması halinde normal gelir vergisine tabi olacaklar. Buna göre, 2021 yılı için kazancı 650 bin lirayı aşanlar yüzde 15’ten başlayarak yüzde 40’a varan oranlarda vergi ödeyecekler.

Youtuber ve uygulama geliştiricilerin kazançlarını tek bir banka hesabından tahsil etmemeleri halinde de yüzde 15 stopaj yerine yüzde 40’a varan vergi uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, yüzde 15 olarak belirlenen stopaj oranını her bir faaliyet türü için sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Yıllık kazancı 650 bin liranın altında olan youtuber ve uygulama geliştiriciler, getirilen bu düzenleme sayesinde beyanname verme, defter tutma, bildirimde bulunma, vesika düzenleme gibi yükümlülüklerden muaf olacaklar.