Rekabet Kurumu'ndan Twitter'a ceza!

Elon Musk'ın Twitter'ı devralma işlemi ile ilgili, Rekabetin Korunması Hakkında Kanu'nuna uygunluğu konusunda başlatılan inceleme sonuçlandı. İşlemin onaylanması ancak Elon Musk'a idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan Twitter'a ceza!

Rekabet Kurulu, 2 Mart'ta gerçekleştirilen toplantısında, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması işlemi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında incelendi.

Satın alma işleminin, 4054 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu anlaşıldı.

Satın alma sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine karar verildi. Ayrıca, işlemin Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Kanun uyarınca, Elon Musk'a 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde 1'i oranında idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi. 

DHA